Auction results
Auction:              Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Auction type: Monthly
For period: 01.11.2012
30.11.2012
Held on: 17.10.2012

Border: RSMK2
Period: 6 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 0,40 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 Друштво за трговија и услуги КОРЛЕА д.о.о. 33XKORLEAINVEST9 1
2 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 75
3 ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје 33XPANINTERTRAD1 10
4 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XEVNTRADINGMKK 11
5 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 10
6 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 60
7 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 15
8 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 10
9 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 3
10 РУДНАП Скопје 33XRUDNAP-GROUPG 5
TOTAL: 200
Available Transmission Capacity: 200
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: MKRS1
Period: 1 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 0,40 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 28
2 ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје 33XEFG-ARKADIA-M 20
3 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 27
TOTAL: 75
Available Transmission Capacity: 75
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: BGMK1
Period: 1 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 1,50 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 20
2 РУДНАП Скопје 33XRUDNAP-GROUPG 1
3 ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје 33XEFG-ARKADIA-M 10
4 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 15
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 5
6 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 5
7 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 12
8 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XEVNTRADINGMKK 7
TOTAL: 75
Available Transmission Capacity: 75
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: RSMK1
Period: 1 ноември 2012 - 5 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 0,50 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 Друштво за трговија и услуги КОРЛЕА д.о.о. 33XKORLEAINVEST9 1
2 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 67
3 ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје 33XPANINTERTRAD1 10
4 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 55
5 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 10
6 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XEVNTRADINGMKK 10
7 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 15
8 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 7
TOTAL: 175
Available Transmission Capacity: 175
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: GRMK1
Period: 1 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 0,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 40
2 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 15
3 РУДНАП Скопје 33XRUDNAP-GROUPG 10
4 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 20
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 20
TOTAL: 105
Available Transmission Capacity: 125
NON-ALLOCATED CAPACITY: 20


Border: MKGR1
Period: 1 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 2,90 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 30
2 АКСПО МК ДООЕЛ Скопје 33XEGL-SKOPJE-15 20
3 РУДНАП Скопје 33XRUDNAP-GROUPG 10
4 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 15
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 60
TOTAL: 135
Available Transmission Capacity: 135
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: MKBG1
Period: 1 ноември 2012 - 30 ноември 2012
Ref №: Mesecna (01-30) Noemvri 2012
Price: 0,10 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 23
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 14
3 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 3
TOTAL: 40
Available Transmission Capacity: 40
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0