Auction results
Auction:              Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Auction type: Monthly
For period: 01.02.2013
28.02.2013
Held on: 16.01.2013

Border: MKBG1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 0,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 5
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 20
3 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 10
TOTAL: 35
Available Transmission Capacity: 50
NON-ALLOCATED CAPACITY: 15


Border: MKGR1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 1,20 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSERVIC9 10
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 23
3 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 15
4 ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје 33XEFG-ARKADIA-M 10
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 27
6 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 15
TOTAL: 100
Available Transmission Capacity: 100
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: BGMK1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 1,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 30
2 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 5
3 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 5
4 ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје 33XEFG-ARKADIA-M 10
TOTAL: 50
Available Transmission Capacity: 50
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: GRMK1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 0,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 20
2 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 25
3 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 10
4 ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSERVIC9 10
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 10
TOTAL: 75
Available Transmission Capacity: 95
NON-ALLOCATED CAPACITY: 20


Border: RSMK1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 1,10 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 Друштво за трговија и услуги КОРЛЕА д.о.о. 33XKORLEAINVEST9 5
2 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 66
3 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 15
4 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 131
5 ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSERVIC9 8
TOTAL: 225
Available Transmission Capacity: 225
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: MKRS1
Period: 1 февруари 2013 - 28 февруари 2013
Ref №: Mesecna (01-28) Fevruari 2013
Price: 0,10 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ЕНЕРГЕТСКА ФИНАНСИСКА ГРУПА АД Софија - Подружница Скопје 33XEFG-ARKADIA-M 10
2 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 18
3 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 11
4 ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSERVIC9 5
5 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 10
6 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 20
7 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 1
TOTAL: 75
Available Transmission Capacity: 75
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0