Auction results
Auction:              GODISNA AUKCIJA 2013
Auction type: Annual
For period: 01.01.2013
31.12.2013
Held on: 04.12.2012

Border: GRMK1
Period: 1 јануари 2013 - 31 декември 2013
Ref №: GODISNA AUKCIJA 2013
Price: 0,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 20
2 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 5
3 АКСПО МК ДООЕЛ Скопје 33XEGL-SKOPJE-15 10
4 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 5
5 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 15
TOTAL: 55
Available Transmission Capacity: 75
NON-ALLOCATED CAPACITY: 20


Border: RSMK1
Period: 1 јануари 2013 - 31 декември 2013
Ref №: GODISNA AUKCIJA 2013
Price: 1,00 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 Друштво за трговија и услуги КОРЛЕА д.о.о. 33XKORLEAINVEST9 3
2 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XEVNTRADINGMKK 11
3 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 15
4 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 31
5 ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSERVIC9 10
6 ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје 33XPANINTERTRAD1 5
TOTAL: 75
Available Transmission Capacity: 75
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: BGMK1
Period: 1 јануари 2013 - 31 декември 2013
Ref №: GODISNA AUKCIJA 2013
Price: 1,60 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 39
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 4
3 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 7
TOTAL: 50
Available Transmission Capacity: 50
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: MKRS1
Period: 1 јануари 2013 - 31 декември 2013
Ref №: GODISNA AUKCIJA 2013
Price: 0,10 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 19
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 9
3 ЕЗПАДА ДООЕЛ Скопје 33XEZPADASKOPJEI 3
4 АКСПО МК ДООЕЛ Скопје 33XEGL-SKOPJE-15 4
5 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 9
6 ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ Скопје 33XENERGYSUPPLY5 2
7 АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 33XATEL-SKOPJE-9 4
TOTAL: 50
Available Transmission Capacity: 50
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0


Border: MKBG1
Period: 1 јануари 2013 - 31 декември 2013
Ref №: GODISNA AUKCIJA 2013
Price: 0,10 €/MW×h
Participant's Name EIC CTR acquired, MW
1 ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје 33XEVNTRADINGMKK 5
2 ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје 33XDANSKECOM--PM 6
3 АКСПО МК ДООЕЛ Скопје 33XEGL-SKOPJE-15 6
4 ГЕН-И ДООЕЛ Скопје 33XGEN-I-SKOPJEC 3
5 ЕФТ МАКЕДОНИЈА - Скопје 33XEFTMAKEDONSK2 5
TOTAL: 25
Available Transmission Capacity: 25
NON-ALLOCATED CAPACITY: 0